Beneficjent PIETROCZENKO WŁODZIMIERZ NEWPART realizuje projekt pn.:


Wdrożenie treningu na innowacyjnym obwodzie wytrzymałościowo-siłowym, z systemem

biometrycznym i oprogramowaniem elektronicznym oraz zestawem do ćwiczeń typu

rozciągającego, jako profilaktyka zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych, głównie w

zakresie zmian przeciążeniowych w obrębie kręgosłupa.”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7.


Cel projektu: 
Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych będzie możliwe świadczenie innowacyjnej usługi - treningu na innowacyjnym obwodzie wytrzymałościowo-siłowym, z systemem biometrycznym i oprogramowaniem elektronicznym oraz zestawem do ćwiczeń typu rozciągającego.


Planowane efekty projektu: 
-
wdrożenia innowacji produktowej w postaci usługi kompleksowego treningu zdrowotnego wraz z elementami rehabilitacji;
- wdrożenie usługi eksportowej w postaci treningu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem metody elongacji kręgosłupa.


Wartość projektu: 986 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 561 400,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 01.10.2019 r. do 31.05.2020r.